Thành lập Nghiệp đoàn Thẩm mỹ và Tóc nghệ thuật

Các đoàn viên nghiệp đoàn ra mắt và nhận quà tặng. Ảnh Nguyễn Dũng
Các đoàn viên nghiệp đoàn ra mắt và nhận quà tặng. Ảnh Nguyễn Dũng
Các đoàn viên nghiệp đoàn ra mắt và nhận quà tặng. Ảnh Nguyễn Dũng
Lên top