Thành lập Nghiệp đoàn Sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn Cơ khí

Các nghiệp đoàn viên của hai Nghiệp đoàn Sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn Cơ khí ra mắt. Ảnh Đức Long
Các nghiệp đoàn viên của hai Nghiệp đoàn Sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn Cơ khí ra mắt. Ảnh Đức Long
Các nghiệp đoàn viên của hai Nghiệp đoàn Sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn Cơ khí ra mắt. Ảnh Đức Long
Lên top