Thành lập nghiệp đoàn đóng hàng Chợ Tân Bình

Các thành viên Nghiệp đoàn đóng hàng Chợ Tân Bình ra mắt. Ảnh Đức Long
Các thành viên Nghiệp đoàn đóng hàng Chợ Tân Bình ra mắt. Ảnh Đức Long
Các thành viên Nghiệp đoàn đóng hàng Chợ Tân Bình ra mắt. Ảnh Đức Long
Lên top