Thành lập Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp ASEAN

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi. Ảnh Anh Thư.
Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi. Ảnh Anh Thư.
Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi. Ảnh Anh Thư.
Lên top