Thành lập hai nghiệp đoàn xe ôm

Các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm Quận Bình Tân trong lễ công bố thành lập nghiệp đoàn. Ảnh Đức Long
Các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm Quận Bình Tân trong lễ công bố thành lập nghiệp đoàn. Ảnh Đức Long
Các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm Quận Bình Tân trong lễ công bố thành lập nghiệp đoàn. Ảnh Đức Long
Lên top