Thành lập được 7 CĐCS trong năm 2020 ở Khu Kinh tế Bình Định

Lên top