Thành lập Công đoàn Trường Mầm non thực hành Linh Đàm

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường Mầm non thực hành Linh Đàm. Ảnh: CĐQ
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường Mầm non thực hành Linh Đàm. Ảnh: CĐQ
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường Mầm non thực hành Linh Đàm. Ảnh: CĐQ
Lên top