Thành lập Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn ID SERVICE Việt Nam

Ông Đinh Quốc Toản (thứ 5 từ phải sang) - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - tại lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ID SERVICE Việt Nam. Ảnh: CĐKCN
Ông Đinh Quốc Toản (thứ 5 từ phải sang) - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - tại lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ID SERVICE Việt Nam. Ảnh: CĐKCN
Ông Đinh Quốc Toản (thứ 5 từ phải sang) - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - tại lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ID SERVICE Việt Nam. Ảnh: CĐKCN
Lên top