Thành lập Công đoàn Công ty TNHH VINAM Vũng Áng, kết nạp 33 đoàn viên

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH VINAM Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH VINAM Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH VINAM Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Lên top