Thành lập Công đoàn Công ty TNHH Products Plastics Jingguang Hải Phòng

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty TNHH Products Plastics Jingguang Hải Phòng. Ảnh: CTV
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty TNHH Products Plastics Jingguang Hải Phòng. Ảnh: CTV
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty TNHH Products Plastics Jingguang Hải Phòng. Ảnh: CTV
Lên top