Thành lập Công đoàn Công ty Kỹ Thuật Thuận Nghệ, kết nạp 31 đoàn viên

Phát thẻ cho các đoàn viên công đoàn. Ảnh: CĐ
Phát thẻ cho các đoàn viên công đoàn. Ảnh: CĐ
Phát thẻ cho các đoàn viên công đoàn. Ảnh: CĐ
Lên top