Thành lập Công đoàn Công ty CP TTH Hà Tĩnh, kết nạp 452 đoàn viên

Trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty CP TTH Hà Tĩnh - Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty CP TTH Hà Tĩnh - Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty CP TTH Hà Tĩnh - Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top