Thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội

Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội. Ảnh: CĐH
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội. Ảnh: CĐH
Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội. Ảnh: CĐH
Lên top