Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị. Ảnh: Thu Hiền.
Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị. Ảnh: Thu Hiền.
Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị. Ảnh: Thu Hiền.
Lên top