Thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn

Phó chủ tịch Công đoàn ngành Ngô Minh Hoàn  trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn. Ảnh: CĐ HN
Phó chủ tịch Công đoàn ngành Ngô Minh Hoàn trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn. Ảnh: CĐ HN
Phó chủ tịch Công đoàn ngành Ngô Minh Hoàn trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn. Ảnh: CĐ HN
Lên top