Thành lập công đoàn cơ sở Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị

CĐCS Sở Ngoại vụ trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh: TH.
CĐCS Sở Ngoại vụ trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh: TH.
CĐCS Sở Ngoại vụ trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh: TH.
Lên top