Thành lập Công đoàn cơ sở Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh

Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh. Ảnh: CĐ GDHN
Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh. Ảnh: CĐ GDHN
Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh. Ảnh: CĐ GDHN
Lên top