Thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và giao nhiệm vụ chăm lo Tết

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐH
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐH
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐH
Lên top