Thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cẩm Thành

Tặng hoa cho Ban chấp hành CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cẩm Thành. Ảnh: Thanh Hiền.
Tặng hoa cho Ban chấp hành CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cẩm Thành. Ảnh: Thanh Hiền.
Tặng hoa cho Ban chấp hành CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cẩm Thành. Ảnh: Thanh Hiền.
Lên top