Thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Thiên Vượng

Tặng hoa Ban Chấp hành tại buổi công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Thiên Vượng. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa Ban Chấp hành tại buổi công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Thiên Vượng. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa Ban Chấp hành tại buổi công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Thiên Vượng. Ảnh: CĐ.
Lên top