Thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng Bùi La Nhân

Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Quỹ Tín dụng Bùi La Nhân. Ảnh: Xuân Sang - Nam Thắng
Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Quỹ Tín dụng Bùi La Nhân. Ảnh: Xuân Sang - Nam Thắng
Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Quỹ Tín dụng Bùi La Nhân. Ảnh: Xuân Sang - Nam Thắng
Lên top