Thành lập Công đoàn cơ sở Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội

Thành lập Công đoàn cơ sở Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội. Ảnh: CĐN
Thành lập Công đoàn cơ sở Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội. Ảnh: CĐN
Thành lập Công đoàn cơ sở Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội. Ảnh: CĐN
Lên top