Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 59 đoàn viên

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: QC.
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: QC.
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: QC.
Lên top