Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 58 đoàn viên

Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Phúc Lộc Toàn Gia. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Phúc Lộc Toàn Gia. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Phúc Lộc Toàn Gia. Ảnh: CĐ
Lên top