Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 41 đoàn viên

Tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Thiên Lộc . Ảnh: Mai Anh
Tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Thiên Lộc . Ảnh: Mai Anh
Tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Thiên Lộc . Ảnh: Mai Anh
Lên top