Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 30 đoàn viên

Lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoàng Minh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoàng Minh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoàng Minh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lên top