Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 175 đoàn viên

Trao quyết định thành lập CĐCS sở Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bao Yue Việt Nam. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS sở Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bao Yue Việt Nam. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS sở Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Bao Yue Việt Nam. Ảnh: CĐ
Lên top