Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 17 đoàn viên

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Tâm Viết Hải. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Tâm Viết Hải. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Tâm Viết Hải. Ảnh: CĐ.
Lên top