Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 110 đoàn viên

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nam Phúc Thụy. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nam Phúc Thụy. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nam Phúc Thụy. Ảnh: CĐ.
Lên top