Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt Nam

Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Tài nguyên CHC Việt Nam . Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Tài nguyên CHC Việt Nam . Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Tài nguyên CHC Việt Nam . Ảnh: CĐ
Lên top