Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật

Tặng hoa cho BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật. Ảnh: CĐ
Tặng hoa cho BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật. Ảnh: CĐ
Tặng hoa cho BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật. Ảnh: CĐ
Lên top