Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Quốc tế Polaris KTY Việt Nam

Tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Polaris KTY Việt Nam. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Polaris KTY Việt Nam. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Polaris KTY Việt Nam. Ảnh: CĐ.
Lên top