Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Phú Sơn

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Phú Sơn. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Phú Sơn. Ảnh: CĐ.
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Phú Sơn. Ảnh: CĐ.
Lên top