Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Lâm sản Quỳnh Như

Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Thương mại Lâm sản Quỳnh Như. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Thương mại Lâm sản Quỳnh Như. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Thương mại Lâm sản Quỳnh Như. Ảnh: CĐ
Lên top