Thành lập Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 354

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - tại Hội nghị công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Bệnh viện 354. Ảnh: Q.Phong
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - tại Hội nghị công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Bệnh viện 354. Ảnh: Q.Phong
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - tại Hội nghị công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Bệnh viện 354. Ảnh: Q.Phong
Lên top