Thành lập công đoàn cơ sở 233 đoàn viên tại Nghệ An

Toàn cảnh Đại hội Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Great Longview Việt Nam. Ảnh: Hoàng Yến
Toàn cảnh Đại hội Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Great Longview Việt Nam. Ảnh: Hoàng Yến
Toàn cảnh Đại hội Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Great Longview Việt Nam. Ảnh: Hoàng Yến
Lên top