Thành lập CĐCS Trường THCS Liên Việt Kon Tum

Phó Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng (ngoài cùng bên trái) công bố quyết định thành lập CĐCS.
Phó Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng (ngoài cùng bên trái) công bố quyết định thành lập CĐCS.
Phó Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng (ngoài cùng bên trái) công bố quyết định thành lập CĐCS.
Lên top