Thành lập CĐCS Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát

Lễ công bố thành lập Công đoàn cơ sở HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát. Ảnh: Mai Anh.
Lễ công bố thành lập Công đoàn cơ sở HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát. Ảnh: Mai Anh.
Lễ công bố thành lập Công đoàn cơ sở HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát. Ảnh: Mai Anh.
Lên top