Thành lập CĐCS Công ty Tài Thành Đạt, kết nạp 36 đoàn viên

Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Tài Thành Đạt. Ảnh: Mai Anh.
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Tài Thành Đạt. Ảnh: Mai Anh.
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Tài Thành Đạt. Ảnh: Mai Anh.
Lên top