Thành lập CĐCS công ty Cổ phần Quốc tế khoáng chất Công nghiệp Việt Nam

Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng chất Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Vũ Quỳnh
Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng chất Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Vũ Quỳnh
Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty Cổ phần Quốc tế khoáng chất Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Vũ Quỳnh
Lên top