CĐ NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI:

Thành lập 5 công đoàn cơ sở, phát triển 350 đoàn viên

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh-Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Quyết định hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên. Ảnh: LĐTĐ.
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh-Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Quyết định hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên. Ảnh: LĐTĐ.
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh-Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Quyết định hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên. Ảnh: LĐTĐ.
Lên top