Thành lập 2 công đoàn cơ sở, kết nạp 52 đoàn viên

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phú Nhật Minh. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phú Nhật Minh. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phú Nhật Minh. Ảnh: CĐ
Lên top