Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh:

Thành lập 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Surephon (Việt Nam). Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Surephon (Việt Nam). Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Surephon (Việt Nam). Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top