Thanh Hóa: Trao tặng thiết bị dạy học và phòng chống dịch

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn tặng quà cho trường THCS và trạm Y tế xã Xuân Thiên. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn tặng quà cho trường THCS và trạm Y tế xã Xuân Thiên. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn tặng quà cho trường THCS và trạm Y tế xã Xuân Thiên. Ảnh: NT
Lên top