Thanh Hoá: Thông tin lập quỹ đen từ Quỹ Mái ấm Công đoàn là sai sự thật

Trao tiền từ Quỹ Mái ấm Công đoàn ủng hộ đoàn viên công đoàn xây nhà mới tại TP. Sầm Sơn. Ảnh: T.L
Trao tiền từ Quỹ Mái ấm Công đoàn ủng hộ đoàn viên công đoàn xây nhà mới tại TP. Sầm Sơn. Ảnh: T.L
Trao tiền từ Quỹ Mái ấm Công đoàn ủng hộ đoàn viên công đoàn xây nhà mới tại TP. Sầm Sơn. Ảnh: T.L
Lên top