Thanh Hóa thành lập mới 48 CĐCS, phát triển mới 12.065 đoàn viên

Bà Nguyễn Nhân Ái - Phó Chủ tịch  Công đoàn khu KT Nghi Sơn và Lãnh đạo Công ty trao quyết định thành lập tổ chức Công đoàn cho BCH Công đoàn Cty TNHH Văn Lang Yufukuya. Ảnh: CĐ
Bà Nguyễn Nhân Ái - Phó Chủ tịch Công đoàn khu KT Nghi Sơn và Lãnh đạo Công ty trao quyết định thành lập tổ chức Công đoàn cho BCH Công đoàn Cty TNHH Văn Lang Yufukuya. Ảnh: CĐ
Bà Nguyễn Nhân Ái - Phó Chủ tịch Công đoàn khu KT Nghi Sơn và Lãnh đạo Công ty trao quyết định thành lập tổ chức Công đoàn cho BCH Công đoàn Cty TNHH Văn Lang Yufukuya. Ảnh: CĐ
Lên top