Thanh Hóa: Hơn 700 công nhân tham gia hiến máu tình nguyện

Lên top