Thanh Hóa: Hơn 20.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lên top