Thanh Hoá: Hầu hết doanh nghiệp FDI duy trì tốt việc làm

Công nhân ngành da giày trên địa bàn Thanh Hoá cơ bản vẫn đủ việc làm. Ảnh: H.T
Công nhân ngành da giày trên địa bàn Thanh Hoá cơ bản vẫn đủ việc làm. Ảnh: H.T
Công nhân ngành da giày trên địa bàn Thanh Hoá cơ bản vẫn đủ việc làm. Ảnh: H.T
Lên top