Thanh Hoá: Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động

Đại diện CNVCLĐ đặt câu hỏi về tình trạng nợ đọng BHXH. Ảnh: X.H
Đại diện CNVCLĐ đặt câu hỏi về tình trạng nợ đọng BHXH. Ảnh: X.H
Đại diện CNVCLĐ đặt câu hỏi về tình trạng nợ đọng BHXH. Ảnh: X.H
Lên top